Blog - Tin Tức

Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định

12/02/2022 07:46:21

Để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu, xác minh, công chứng hoặc hợp pháp hoá lãnh sự. Quý vị vui lòng chụp các loại giấy tờ theo mẫu được liệt kê bên dưới. 

Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định

*Lưu ý: Quý vị phải sử dụng ảnh màu hoặc scan màu. Đối với bản copy hoặc trắng đen cần được Công chứng hoặc Notary public.
 

1/ Đối với Hộ chiếu Việt Nam hoặc Passport Mỹ.

Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-1
Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-2
Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-1
Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-2
Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-3
Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-4
Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-5
Hướng dẫn chụp ảnh các loại giấy tờ đúng quy định-348-6