Blog - Tin Tức

Những loại tài sản nào được phép sử dụng trong quá trình Bảo trợ tài chính?

01/12/2023 04:51:04

Khi bảo lãnh cha mẹ, chứng minh khả năng tài chính là yếu tố quan trọng và đòi hỏi cẩn thận trong việc chuẩn bị hồ sơ. Dưới đây là những loại tài sản và nguồn thu nhập chi tiết mà bạn có thể sử dụng:

Những loại tài sản nào được phép sử dụng trong quá trình Bảo trợ tài chính?

1. Thu Nhập Hàng Năm từ Công Việc:

Đây là nguồn thu nhập chính và cơ bản nhất. Thu nhập từ công việc bao gồm lương, tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác từ việc làm. Bạn cần nộp các bảng lương gần nhất, báo cáo thu nhập hoặc bảng kê thu nhập từ nhà tuyển dụng.

2. Tài Khoản Ngân Hàng và Tiết Kiệm:

Số dư trong các tài khoản ngân hàng, tiết kiệm hay đầu tư có thể chứng minh nguồn tài chính ổn định. Bạn cần cung cấp sao kê ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định để chứng minh số dư này.

3. Bất Động Sản:

Bất động sản bao gồm nhà ở, đất đai và bất động sản đầu tư. Bạn cần cung cấp giấy tờ sở hữu, giấy đánh giá giá trị bất động sản và thậm chí là ước lượng giá trị thị trường từ chuyên gia đánh giá bất động sản.

4. Chứng Khoán, Cổ Phiếu và Trái Phiếu:

Nếu bạn sở hữu cổ phiếu, trái phiếu, hay các loại chứng khoán khác, giá trị của chúng có thể được xem xét. Bạn cần cung cấp bảng kê gần nhất từ công ty môi giới hoặc ngân hàng về giá trị của các khoản đầu tư này.

5. Bảo Hiểm Nhân Thọ và Quỹ Hưu Trí:

Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí có thể chứng minh khả năng tài chính dài hạn. Cung cấp các giấy tờ liên quan đến giá trị của hợp đồng hoặc quỹ.

6. Thu Nhập từ Cho Thuê:

Nếu bạn cho thuê bất động sản, hãy cung cấp các hợp đồng thuê, báo cáo thu nhập từ việc cho thuê, và sao kê ngân hàng chứng minh thu nhập này.

7. Thu Nhập Khác:

Nếu có nguồn thu nhập khác như tiền thuê, hoa hồng, hoặc thu nhập từ kinh doanh riêng, cung cấp các chứng từ liên quan để chứng minh nguồn thu này.

8. Khai Thuế:

Cung cấp bản sao khai thuế trong những năm gần đây để chứng minh mức thu nhập và nghĩa vụ thuế của bạn.

Khi chuẩn bị hồ sơ, bạn cần chắc chắn rằng tất cả các tài liệu và chứng từ là cập nhật và chính xác nhất. Một hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ tăng cơ hội thành công trong quá trình bảo lãnh mà còn giúp quá trình xét duyệt diễn ra mượt mà hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:

🏠Văn phòng VIỆT NAM: 15, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM

📲HOTLINE: +84 838.339.369

☎️24/7: + 1 (714) 623 5669

🌐Website: https://dinhcumy.us/ 

♦️ Youtube: https://www.youtube.com/@californiaconsultinggroup   

🏠Văn phòng HOA KỲ : 15361 Brookhurst st, #212-1, Westminster, CA 92683, USA

💁‍♂️AVEN NGO: +1 (714) 749 6484

📲HOTLINE: +1 (714) 471 1111