Blog - Tin Tức

Điều kiện để Thường trú nhân thành Công dân Mỹ

01/11/2023 10:21:24

Làm sao để trở thành công dân Mỹ? Thường trú nhân phải đáp ứng các điều kiện cần thiết và phải chứng minh bản thân hợp pháp để trở thành Công dân Mỹ.

Điều kiện để Thường trú nhân thành Công dân Mỹ

Làm sao để có quốc tịch Mỹ?

Có 3 cách thức để một người nước ngoài có được quốc tịch Mỹ, đó là:

 • Đầu tư định cư lấy quốc tịch Mỹ theo diện EB-5
 • Định cư lấy quốc tịch Mỹ theo diện làm việc: EB-1, EB-2, EB-3, EB-4
 • Quốc tịch Mỹ theo diện bảo lãnh gia đình

Điều kiện nhập quốc tịch Hoa Kỳ

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch Mỹ dựa trên việc trở thành thường trú nhân hợp pháp trong ít nhất 05 năm, bạn phải:

 • Từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn N-400 (Đơn xin nhập tịch).
 • Chứng minh được mình là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ (tức là có Thẻ xanh) trong ít nhất 05 năm.
 • Chứng minh được đã cư trú liên tục tại Mỹ trong ít nhất 05 năm trước ngày nộp đơn N-400.
 • Chứng minh được đã có mặt thực tế tại Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng trong 05 năm, ngay trước ngày nộp đơn N-400.
 • Chứng minh được đã sống ít nhất 03 tháng tại tiểu bang hoặc địa hạt của Bộ Di trú nơi bạn nộp đơn.
 • Chứng minh được rằng bạn là người có tư cách đạo đức tốt và lý lịch tư pháp rõ ràng trong ít nhất 05 năm, ngay trước ngày nộp đơn N-400.
 • Có trình độ tiếng Anh cơ bản.
 • Thể hiện sự gắn bó với các nguyên tắc và lý tưởng của Hiến pháp Mỹ.
 • Có kiến thức và hiểu biết về nguyên tắc cơ bản của lịch sử cũng như các nguyên tắc và hình thức chính phủ của Hoa Kỳ, và tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ.

Có thể nói thường trú nhân là bước đệm để trở thành công dân Mỹ thực thụ và hưởng trọn các quyền lợi từ chính phủ Mỹ. Nếu đủ điều kiện thì không có bất kỳ lý do gì mà chúng ta không xin nhập tịch Hoa Kỳ để đảm bảo các quyền lợi công dân.

🛑LIÊN HỆ:

🏠Văn phòng VIỆT NAM: 15, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

📲HOTLINE :+ 84 838.339.369

☎️24/7: + 1 (714) 623 5669

🌐 Website: https://dinhcumy.us/ 

♦️Youtube: https://www.youtube.com/@californiaconsultinggroup  

🏠Văn phòng HOA KỲ : 15361 Brookhurst st, #212-1, Westminster, CA 92683, USA

💁‍♂️AVEN NGO: +1 (714) 749 6484

📲HOTLINE : +1 (714) 471 1111