Blog - Tin Tức

Thời gian Thường trú nhân lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ bao lâu mà không mất tình trạng Thường trú nhân?

10/11/2023 02:12:18

Thường trú nhân có thể lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ bao lâu mà không mất tình trạng Thường trú nhân? Thường trú nhân có thể tự do đi ra khỏi Hoa Kỳ, và những chuyến du lịch ngắn thường không ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng xác định rằng bạn không có ý định chọn Hoa Kỳ là nơi định cư, bạn sẽ được xem như đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân.

Thời gian Thường trú nhân lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ bao lâu mà không mất tình trạng Thường trú nhân?

Thường trú nhân có thể tự do đi ra khỏi Hoa Kỳ, và những chuyến du lịch ngắn thường không ảnh hưởng đến tình trạng Thường trú nhân. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng xác định rằng bạn không có ý định chọn Hoa Kỳ là nơi định cư, bạn sẽ được xem như đã từ bỏ tình trạng Thường trú nhân.

Khi có kế hoạch lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ một năm trở lên, bạn cần phải xin Giấy phép Tái nhập cảnh (Đơn I-131) trước khi rời Hoa Kỳ. Giấy phép Tái nhập cảnh thể hiện rằng bạn không có ý định từ bỏ tình trạng Thường trú nhân, đồng thời cho phép bạn tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi lưu trú ở nước ngoài trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép Tái nhập cảnh mà không cần xin Thị thực tái nhập cảnh. Giấy phép Tái nhập cảnh thường có thời hạn hai năm kể từ ngày cấp.

+ Nếu bạn đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép Tái nhập cảnh vì các lý do ngoài tầm kiểm soát, bạn có thể đủ điều kiện xin Thị thực tái nhập cảnh (SB-1).

+ Nếu bạn đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép Tái nhập cảnh một cách tự nguyện, bạn có thể mất tình trạng Thường trú nhân và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình xin cấp thị thực định cư. Để biết thêm thông tin về việc du lịch quốc tế khi đang là Thường trú nhân, vui lòng truy cập trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ.

Xin lưu ý rằng, Thường trú nhân đến Hoa Kỳ theo diện tạm thời (Thẻ xanh 2 năm) sẽ không được xin thị Thực tái nhập cảnh SB-1 nếu thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và Thường trú nhân chưa thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ tình trạng tạm thời này trước khi thẻ xanh hết hạn. Trong trường hợp này, Thường trú nhân đó phải được mở một hồ sơ bảo lãnh mới ở Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), và bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:

🏠Văn phòng VIỆT NAM: 15, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM

📲HOTLINE: +84 838.339.369

☎️24/7: + 1 (714) 623 5669

🌐Website: https://dinhcumy.us/ 

♦️ Youtube: https://www.youtube.com/@californiaconsultinggroup  

🏠Văn phòng HOA KỲ : 15361 Brookhurst st, #212-1, Westminster, CA 92683, USA

💁‍♂️AVEN NGO: +1 (714) 749 6484

📲HOTLINE: +1 (714) 471 1111