Blog - Tin Tức

Thường trú nhân đã lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ trên 1 năm có được nhập cảnh trở lại hay không?

14/11/2023 03:37:05

Nếu bạn là Thường trú nhân đã ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm(hoặc quá thời hạn Giấy phép Tái Nhập Cảnh)vì các lý do bất khả kháng, bạn có thể sẽ có đủ điều kiện xin Thị thực tái nhập cảnh(SB-1).

Thường trú nhân đã lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ trên 1 năm có được nhập cảnh trở lại hay không?

Xin lưu ý nếu bạn nhập cảnh Hoa Kỳ với tình trạng tạm thời (thẻ xanh 02 năm thay vì 10 năm), bạn sẽ không được xin Thị thực tái nhập cảnh (SB-1) nếu thẻ xanh 02 năm đã hết hạn và Thường trú nhân chưa thực hiện các bước cần thiết để gỡ bỏ tình trạng tạm thời này trước khi thẻ xanh hết hạn. Trong trường hợp này, bạn phải có hồ sơ bảo lãnh mới được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận và phải bắt đầu lại quy trình xin Thị thực định cư.

Đương đơn xin Thị thực tái nhập cảnh có thể đặt hẹn phỏng vấn tại USCIS hoặc liên hệ Tổng đài theo số 19006444 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc (703) 665-7350 nếu gọi từ Hoa Kỳ.

Tại buổi phỏng vấn, bạn cần nộp:

  • Phí phỏng vấn không hoàn lại nộp tại Tổng Lãnh Sự Quán. Việc thanh toán khoản phí này không đảm bảo cho việc đơn xin lấy lại tình trạng cư trú sẽ được chấp thuận.
  • Mẫu đơn DS-117 (PDF 56KB) đã hoàn tất.
  • Bằng chứng tình trạng Thường Trú Nhân như Thẻ Xanh (Đơn I-151, I-551), Giấy phép Tái nhập cảnh, Giấy thông hành,…
  • Bằng chứng ngày bạn rời Hoa Kỳ (ví dụ: vé máy bay, thẻ lên máy bay, hộ chiếu có đóng dấu của hải quan,…)
  • Bằng chứng chứng minh việc bạn ở Việt Nam quá hạn là vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.

Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét các bằng chứng và đánh giá liệu bạn có hội đủ điều kiện xin thị thực SB-1. Nếu được chấp thuận, bạn cũng cần phải đủ các điều kiện về pháp lý và hồ sơ giấy tờ để được cấp Thị thực định cư mới.

Nếu viên chức lãnh sự đã quyết định rằng bạn không đủ điều kiện cho loại thị thực SB-1 này, quyết định này sẽ không được xem xét và cân nhắc lại; quy trình xin cứu xét sẽ không được áp dụng trong trường hợp này.

Nếu bạn không đủ điều kiện cho tình trạng xin Tái nhập cảnh Hoa Kỳ, bạn cần phải có một hồ sơ bảo lãnh định cư mới mở tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và bắt đầu lại quy trình xin Thị thực định cư  .

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết:

🏠Văn phòng VIỆT NAM: 15, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM

📲HOTLINE: +84 838.339.369

☎️24/7: + 1 (714) 623 5669

🌐Website: https://dinhcumy.us/  

♦️ Youtube: https://www.youtube.com/@californiaconsultinggroup 

🏠Văn phòng HOA KỲ : 15361 Brookhurst st, #212-1, Westminster, CA 92683, USA

💁‍♂️AVEN NGO: +1 (714) 749 6484

📲HOTLINE: +1 (714) 471 1111